Quality Policy

Kalite politikamız; rekabeti, verimliliği ve karlılığı gözeterek ürün kalitesi ile müşterilerimizin memnuniyetini, yasal mevzuata, müşteri gereksinimlerine ve standartlara uygun üretim yaparak sağlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt ederiz;

  • Çalışanlarımız ile, bilinçli bir şekilde kaliteden sorumlu olmak.
  • İşlerimizde, "Sürekli Gelişim" ilkesine uygun hareket etmek, taşeron ve tedarikçilerimizle ortak gayret içerisinde Sürekli gelişmeyi amaçlayarak çalışmak.
  • Eğitimle,becerilerimizi ve kalite bilincimizi arttırmak, ve çalışanlarımızın Kalite Yönetim Sistemine bilinçli katılımını sağlamak.
  • Takım çalışmalarıyla , etkinliği, yaratıcılığı teşvik etmek, ve Kalite Yönetim Sistemine uyum sağlamak.
  • Kalite Yönetim Sisteminin, uygulanmasını ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini izlemek ve gözden geçirmek.
  • Kalite hedeflerimiz, müşteri şikayetlerini asgari, iş süreçlerinde zayiatları optimum seviyede tutarak verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmektir.
     
Technical Drawing