Human Resources Policy

İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde; çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve esenliğini ön planda tutmak ve topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak. 

Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak. 

Tüm çalışmalarımızda, paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli işbirliği kurmak. 

Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak. 

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık” ve “müşteri memnuniyeti”ni gerçekleştirmek.

Technical Drawing