Health, Safety and Environment (HSE)

DEVECİ AĞIR NAKLİYAT LTD.ŞTİ. faaliyetieri esnasında çalışanlara, taşeronlara, tedarikçilere ve diger üçüncü taraflar ile mala ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkelere göre davranır ve bu ilkeleri uygulamayı taahhüt eder.SEÇ mevzuatı ile işveren şartnamelerine riayet etmek.

 • Faaliyetlerimizin SEÇ risklerini ve tehlikelerini değerlendirmek ve bu SEÇ tehlikeleri ile risklerinin bertaraf veya minimum seviyeye indirmek  için gerekli önlemleri almak.
 • Kazaları ve olayları raporlamak ve nedenlerini araştırmak.
 • SEÇ Yönetim Sisteminin performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.
 • SEÇ Yönetim Sistemi uygulamalarında çalışanların katılımını ve liderliğini sağlamak.
 • SEÇ anahtar performans göstergelerini ilgili taraflara raporlamak.
 • SEÇ bilincini etkin iletişim sağlayarak ve eğitim programları uygulayarak ve ödüllendirmeyle arttırmak.
 • Sıfır kaza kültürünü tüm çalışanlara anlatmak.
 • SEÇ alanındaki en iyi uygulamaları sisteme entegre etmek.
 • Çevreye zarar verebilecek olumsuz potansiyel etkileri önlemek.
 • Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak.
 • Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri  yerel topluluklarla etkin ilişkiler kurarak asgari düzeye indirmek.
   
Technical Drawing